جاذبه توریستی خوزستان تالاب شادگان

معرفی جاذبه های گردشگری خوزستان تالاب شادگان  در انتهاي جنوب غربي ايران در جنوب استان خوزستان یکی از جاذبه های گردشگری خوزستان که از مهم ترين زيستگاههاي تالابي بشمار می رود واقع شده است...