هتل جهانگردی بم

اگر قصد سفر به بم دارید, بدانید شهر بم فرودگاه ندارد و باید با ماشین به این شهر زیبا در استان کرمان سفر کنید.شما می توانید بعد از مسافت نمودن راه برای استراحت  به...