راهنمای سفر به هند

کشور هندوستان در جنوب آسیا قرار گرفته است و پایتخت آن دهلی نو است. زبان رایج مردم هندوستان ، هندی و واحد پولی آن روپیه است. هند از شمال غربی با پاکستان ، از...