سفر به ترکیه

سفرنامه ترکیه با آغاز فصل تابستان بازار سیر و سفر و گردشگری هم رونق می گیره و من هم از ابتدای تابستان به فکر سفر بودم و آماده تا در فرصت مناسب سفری به...