سفر به جزایر قناری

سفرنامه جزایر قناری: من از آنجایی که در کشور اسپانیا دانشجوی فوق IT بودم وبرای ادامه تحصیل در شهر بارسلونا اقامت داشتم دوست داشتم تا وقتی که در این کشور هستم از جاذبه های...