دهکده ای رویایی در هلند بدون خیابان

وجود عجایب دیدنی و تاریخی در دهکده های جهان و معروف شدن آنها که حتی بعضی از دهکده از شهرها هم معروف تر می باشند مانند دهکده رویایی و زیبای هلند که خیابان و...