عجیب‌ترین ساختمان‌های جهان

خانه سنگی، گیمارژ، پرتغال از تلفیق دو تکه سنگ بزرگ و اتصال آنها با کمک سیمان به یکدیگر خانه سنگی واقع در گیمارژ پرتغال ساخته شده و این خانه سنگی با نمای منحصر به...