دیدنی های اشترانکوه

در این مقاله قصد داریم سفری به دامنه های آلپ ایران یکی از بلندترین رشته کوه های زاگرس استان لرستان _جنوب شهرستان دورود و غرب شهرستان ازنا و الیگودرز که فاصله از خرم اباد...