دریاچه چورت ساری

دریاچه های گردشگری مازندران مناظر طبیعی به همراه جنگل و دریاچه چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کنند . دریاچه چورت ساری در فاصلهٔ ۱۰ کیلومتری روستای چورت حد فاصل ساری...