هتل سوئیسواتل بوسفوروس استانبول

هتل سوئیسواتل بوسفوروس که مرکز شهر استانبول قرار گرفته و در اطراف آن باغهای زیبایی قرار دارد، دارای چشم اندازی از تنگه بسفور می باشد. ساختمان هتل سوئیسواتل بوسفوروس  به صورت قسمت شرقی و غربی و یک...