راهنمای سفر به فرانسه

کشور فرانسه در اروپای غربی قرار دارد. پایتخت ان شهر پاریس است و زبان رسمی مردم آن فرانسوی می باشد. بزرگترین کشور اروپای غربی است و پس از اوکراین بزرگترین کشور قاره اروپاست. زبان...