حمام فین در باغ فین کاشان

جاذبه تاریخی کاشان حمام فین در باغ فین یکی از جاذبه های گردشگری کاشان که در باغ فین کاشان واقع شده است حمام قدیمی فین بوده که به خاطرقتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین...