منطقه گردشگری پارک جنگلی النگدره

معرفی پارک جنگلی النگدره از جاذبه های گردشگری گلستان یکی از ۷ منطقه نمونه گردشگری کشور که هر ساله تعداد بیشماری از گردشگران را به خود جذب می کند منطقه گردشگری پارک جنگلی النگدره...