جنگل سونداربانس در بنگلادش

جنگل سونداربانس جنگل حرایی متعلق به بنگلادش و بزرگترین جنگل حرای تک‌ قطعه‌ای جهان است. این جنگل در فهرست میراث جهانی طبیعی یونسکو به ثبت رسیده و نامش در فهرست عجایب هفتگانه طبیعت آورده...