جزیره شگفت انگیز ماوی در هاوایی

دیدنی ترین جزایر در ایالت هاوایی دومین جزیره ی بزرگ هاوایی و هفدهمین جزیره ی بزرگ آمریکا که بخشی از ایالت هاوایی و مساحتی بالغ بر ۷۲۷٫۲ کیلومتر مربع را تشکیل می دهد جزیره...