جاهای دیدنی میناب

میناب یکی از شهرستان های استان هرمزگان می باشد که این شهرستان جنوبی کشور به گلستان هرمزگان معروف می باشد.ما در این مقاله از سایت گردشگرها قصد داریم جاهای دیدنی میناب را برای شما...