بازار وکیل شیراز مشهورترین بازار تاریخی ایران

جاذبه گردشگری شیراز بازار سنتی و تاریخی وکیل به فرمان کریم خان زند ملقب به وکیل الرعایا در سال‌های (۱۱۷۲-۱۱۹۳هـ.ق) یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران در شیراز به نام بازار وکیل...