باغ تاریخی دولت آباد یزد

جاذبه های گردشگری یزد باغ تاریخی دولت آباد  یکی از باغ­های معروف ایرانی که به دوره زندیه بر می گردد و یکی از بنیاد ها و آبادانی های محمد تقی خان مشهور به خان...