زیباترین باغ تاریخی ایران باغ شازده ماهان

زیباترین باغ تاریخی ایران باغ شازده ماهان در حدود ۲ کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوه‌های تیگران و در مختصات جغرافیایی ۳۰ درجه و ۱ دقیقه عرض شمالی و...