طاق بستان کرمانشاه

جاذبه گردشگری کرمانشاه طاق بستان در زبان بومی (کردی) به آن طاق وسان گفته می شود که نام مجموعه‌ای از سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نبشته‌های دوره‌ ساسانی واقع در شمال‌غربی شهر کرمانشاه در غرب ایران است....