جاذبه گردشگری اورگوپ در کاپادوکیا

اورگوپ كه در ۲۰ كیلومتری شرق نوشهیر قرار دارد یكی از مهمترین مراكز منطقه كاپادوكیا می باشد. همانند گورمه در طول تاریخ با نامهای بسیاری نام گذاری شده است. در دوره بیزانس با نام...