هتل زيتون مشهد

جاذبه های گردشگری در مشهد یکی از مواردی که زائرین مشهد مقدس ان را در اولویت قرار می دهند ان است که محل اقامتشان تا حرم فاصله چندانی نداشته باشد . جاذبه های گردشگری...