معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

جاذبه گردشگری لبنان معبد ژوپیتر در بعلبك در شرق كشور لبنان و بین دو سلسله كوه دره بقاع شهری با ریشه‌های تاریخی فنیقی با نام قلعه بعلبك دیده می شود که در دوره حاكمیت...