برچسب: جاذبه های گردشگری سنت پترزبورگ

کلیسای ناجی سنت پترزبورگ

سنت پترزبورگ از قدیم الایام یکی از مهمترین شهر های روسیه بوده است. این شهر که زمانی پایتخت زمستانی تزار ها بوده یکی از شهرهای مهم روسیه که ساختمان های بزرگ و با شکوهی...

کلیسای کازان ، سنت پترزبورگ

کلیسای کازان یکی از دیدنیهای سن پترزبورگ و جاذبه های روسیه به شکرانه پیروزی بر ناپلئون ساخته شده است. مردم معتقدند که با کمک مریم مقدس به این پیروزی رسیده اند. تصویری از مریم...