هتل لاله سرعین

اگر به سرعین سفر کرده باشید اولین نقطه گردشگری که نظر شما را جلب می کند آبهاي معدني سرعين است که خاصیت درمانی دارد .هتل ۴ ستاره لاله سرعین با کمترین فاصله از آبهاي...