دیدنی های جزیره ی موریس

جمهوری موریس در جنوب غربی اقیانوس هند و در شمال غربی ماداگاسکار قرار دارد.موریس در غرب قاره ی عظیم آفریقا قرار دارد. این جمهوری شامل جزایر آگالگا و جزایر کارگادوس کاجوس و رودریگوس است. موریس...