معبدی دیدنی در بالی اندونزی

جاذبه های گردشگری شهر بالی در اندونزی در کناره ی دریاچه ی براتان در کوهستانی در مجاورت Bedugulیکی از جاذبه های گردشگری شهر بالی در اندونزی را می بینیم که معبدی عظیم بوده که...