مکان های گردشگری گراش در فارس

شهرستان گراش  در جنوب استان فارس و در ۲۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد. جمعیت مرکز شهرستان گراش بالغ بر ۳۹۰۰۰ نفر است. گراش از نظر تاریخی یکی از شهرهای مهم در جنوب...