ماکت های مکان های گردشگری مختلف در مینی سیام تایلند

مینی سیام  پارکی در تایلند است که در قسمت پاتایا واقع شده است. بسیاری از توریست ها به این علت به دیدار این پارک می روند که در آن از ماکت های شهر و...