مقبره آل يعقوب خوی

جاذبه های مذهبی ایران مقبره آل يعقوب خوی در خيابان طالقاني روبروي ضلع غربي بازار قديمي خوي و در داخل بافت قديمي شهر مقبره ای مربوط به آل يعقوب وجود دارد که برای ورود...