بهشت گمشده

بهشت گمشده یک منطقه ی خوش آب و هوا در شهرستان مرودشت و کامفیروز استان فارس است. نام اصلی این مکان تنگ بستانک است که اکنون به بهشت گمشده مشهور شده است. این منطقه...