جاذبه دیدنی برج چهل دختر سمنان

جاذبه دیدنی و تاریخی سمنان برج چهل دختر یکی از جاذبه های گردشگری سمنان که در کنار قدمت تاریخی آن سرگذشت جالبی نیز دارد جاذبه دیدنی برج چهل دختر سمنان می باشد که محل...