بقعه هفت دختران تهران

جاذبه های زیارتی ایران بقعه هفت دختران تهران یکی از اماکن زیارتی واقع در تهران بقعه هفت دختران می باشد که در خیابان سیروس ، مقابل پمپ بنزین ، کوچه درویش نوری واقع شده...