منطقه حفاظت شده الموت قزوین

منطقه ای با مساحت ۱۱۸ هزار هکتار دارای مراتع مناسب، زیستگاه‌های صخره‌ای و پوشش جنگلی منطقه حفاظت شده الموت قزوین می باشد که از نظر تنوع حیات وحش و غنای ساختارهای طبیعی در استان...