جاذبه تاریخی بیستون کرمانشاه

یکی از بناهای تاریخی ایران محوطه تاریخی بیستون می باشد که در شهرستان هرسین سی کیلومتری استان کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون قرار دارد.این محل در گذشته بغستون نام داشته است که به معنای...