شمس العماره بنای تاریخی تهران

جاذبه دیدنی شمس العماره تهران شاخص‌ترین بنای کاخ گلستان ناصرالدین شاه قبل از سفر به اروپا قصد کرد بنایی منحصر به فرد و مرتفعی نظیر بناهای فرنگستان که بناها و آسمان خراشهای کشورهای غربی...