مهمترین مکان های تاریخی در سنگاپور

سنگاپور یکی از کشورهایی است که در نزدیکی مالزی و در همسایگی آن واقع شده است. توریست ها می توانند از انواع جاذبه های طبیعی نظیر پوشش گیاهی و سواحل آن لذت ببرند اما...