باشگاه تیراندازی با کمان توچال

آموزش تیراندازی با کمان در باشگاه تیراندازی با کمان توچال در راستای گسترش ورزش تیراندازی با کمان به همت و پیشنهاد مدیریت وقت، جناب آقای مهندس محلوج‌چی و معاونت فنی ایشان جناب آقای مهندس...