دیدنیهای سبزوار

یکی از شهرستان های غرب خراسان, سبزوار می باشد که مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین حوزه‌های علمیه این شهر شهرت زیادی دارد.سبزوار با مشهد ۲۳۰ کیلومتر و با تهران در غرب ۶۶۰ کیلومتر...