تور نمایشگاه دارو مونیخ آلمان

تور ویژه جهت بازدید از نمایشگاه دارو، اکسپوفارم در مونیخ آلمان در سال ۲۰۱۴ زمان برگزاری نمایشگاه دارو، اکسپوفارم در مونیخ آلمان: ۱۷ لغایت ۲۰ سپتامبر هر سال   آنچه در نمایشگاه نمایشگاه نمایشگاه دارو، اکسپوفارم...