منظور از هتل bb یا هتل all و هتل uall یعنی چی؟

اگر تجربه سفر های خارجی داشته اید در زمان رزرو هتل ها دیده اید که برای اجاره اتاق ها و خدمات هتل داری با کلماتی از جمله B.B و یا H.B  تفاوتی برای اتاق...