وقت سفارت آمریکا در دبی

نکات مهمی که مسافرین گرامی می بایست برای وقت سفارت در نظر داشته باشند به همراه مدارک و اطلاعات لازم در زیر آمده است   ۱٫متقاضیان باید در ساعت شش صبح در محل حاضر...