سفر به دبی

سفرنامه دبی: هفته اول مهر ماه ۹۱ به همراه خانواده ام تصمیم گرفتیم برای اولین بار به دبی سفر کنیم. منزل برادرم که یکسال قبل در انجا اقامت کرده بود در منطقه Jumeirah Lakes...