معرفی تالار ظروف در کاخ گلستان

جاذبه تاریخی تهران تالار ظروف در کاخ گلستان در شمال باغ گلستان تالاری وجود دارد که می توان آن را به عنوان بخشی جداگانه از این کاخ باغ باشکوه ارزیابی کرد . بنای تالار...