معرفی تالار سلام در کاخ گلستان

معرفی تالارهای کاخ گلستان تالار سلام در ضلع شمال غربی باغ گلستان تالار سلام یا تالار تاجگذاری قرار گرفته است که این تالار از ابتدا به منظور تشکیل موزه بنا گردید چرا که پس...