معرفی نگارخانه در کاخ گلستان

معرفی بناهای کاخ گلستان نگارخانه در ضلع شمال غربی باغ گلستان بخشی به نام نگارخانه وجود دارد که در حقیقت بخشی از حوضخانه تالار سلام (اتاق موزه) می باشد که بعد از سفر اول...