تالاب هشيلان

تالاب زیبا ودیدنی  هشیلان در ۲۶ کیلومتری شمال غرب کرمانشاه در دهستان الهیار خانی واقع شده است مساحت تقریبی ان  ۴۵۰ هکتار می باشدو، ۱۳۱۰ متر نیز از سطح دریا ارتفاع دارد   .جذابیت وزیبایی...