تاجیکستان

بهترین راهنمای سفر به تاجیکستان تاجیکستان سرزمینی است پهناور و کوهستانی که ۱۰۰/۱۴۳ کیلومتر مربع وسعت دارد ، تاجیکستان یک کشور محاط در خشکی است که در گذشته راه ابریشم از آن می گذشت...