مکانهای تفریحی تکاب

یکی از مناطق طبیعی و پدیده باور نکردی به نام چملی گول در تکاب می باشد.چمن متحرک که هم بی نظیر و هم زیبا می باشد و پدیده تفریحی مناسب و خیلی فوق العاده...