كاخ چهل ستون اصفهان

معرفی جاذبه های تاریخی اصفهان کاخ چهل ستون یکی از بناهاي تاريخي استان اصفهان در ايران كاخ چهل ستون می باشد که باتوجه به تاریخچه معماری آن و به موجب اشعاري كه در جبهه...